Programa de Transferència

 

 

A. Transferència des de la unitat pediàtrica de referència a la consulta de Cardiopaties Congènites de l'Adult

 

1. Edat: Es realitzarà una transferència dels pacients amb diagnòstic de cardiopaties congènites a partir dels 15 anys. La Secció de Cardiologia Pediàtrica podrà decidir realitzar una transferència dels pacients a edats majors si ho creu oportú per raons d'índole clínic o personals.

 

2. Cardiopatia:

 

 • Pacients amb cardiopatia complexa i moderada.

 • Pacients amb cardiopatia simple en estadi C i D.

 • Pacients amb cardiopaties simples en estadi A i B: només els corresponents al departament 7.

 

 


 

B. Transferència del pacient adult a la UCCA

 

Derivació a la UCCA dels pacients amb cardiopaties congènites adults des d'altres àrees:

 

 • Sol·licitud de valoració clínica i seguiment en consultes externes.

 • Embaràs.

 • Estudi electrofisiològic (diagnòstic terapèutic).

 • Cateterisme cardíac (diagnòstic terapèutic).

 • Cirurgia cardíaca.

 • Cirurgia no cardíaca.

 • Trasllat interhospitalari.

 

No s'inclouen com a cardiopaties congènites

 

 • Forat oval permeable aïllat.

 • Prolapse mitral.

 • Anomalies de grans vasos sense alteració funcional.

 • Alteracions electrofisiològiques sense anomalia estructural.

 • Miocardiopaties genètiques.

 • Anomalies coronàries sense repercussió hemodinàmica.

 • Aortopaties genètiques (síndromes de Marfano i Ehler-Danlos).