Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto

Les cardiopaties congènites (CC) de l'adult s'han convertit en una nova subespecialitat cardiovascular. Milers de xiquets i xiquetes amb cardiopatia congènita sobreviuen ara fins a la vida adulta, però amb importants seqüeles i complicacions que necessiten una atenció especialitzada durant tota la seua vida.

 


La necessitat d’unitats especialitzades en centres terciaris, estratègicament triats, i l’establiment de plans estructurals per a la transició de l'assistència des de l'edat pediàtrica fins a l'edat adulta, va portar a la creació de les unitats de cardiopaties congènites de l'adult (UCCA).

 

Les raons fonamentals que justifiquen la creació d'aquestes unitats es resumeixen en:

 

1. Alta prevalença: 250 casos per 100.000 habitants, la qual cosa representa una població de 12.500 pacients potencials a la Comunitat Valenciana.

 

2. Creixent demanda assistencial pel gran increment del nombre de pacients amb cardiopaties congènites que arribaran a l'edat adulta durant les pròximes dècades.

 

3. Complexitat: la fisiologia de moltes CC prèviament reparades o pal·liades pot ser difícil de comprendre per al cardiòleg sense formació específica en cardiologia pediàtrica.

 

4. Proporcionar la continuïtat de cures de la població pediàtrica amb CC i, fonamentalment, l’adequada atenció en l'adolescència, amb programes de transició específics. Una òptima transició d'aquests pacients ha d'atendre's per equips multidisciplinaris amb suport psicològic i educacional.

 

 

 

Unitat de referència del sistema nacional de salut

 

UCCALa Secció de Cardiologia Pediàtrica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València actua com a centre de referència per a cardiopaties congènites en edat infantil de la Comunitat Valenciana, oferint assistència a tots els i les pacients que presenten aquestes patologies i requereixen tractament percutani, quirúrgic o mèdic avançat i a una gran majoria de pacients que, en el seguiment, són referits des d'altres hospitals per a avaluació complementària en el centre terciari. 

La continuïtat de l'atenció assistencial quan el pacient arriba a l'edat establida es duu a terme mitjançant la transferència a la Unitat de Cardiopaties Congènites de l'Adult.

 

La Unitat de Cardiopaties Congènites de l'Adult de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe funciona des d'abril de 2008.

 

Està inclosa en l'Àrea de Malalties Cardiovasculars i integrada en el Servei de Cardiologia, el 25 de juliol de 2017 va ser designada com a unitat de referència del sistema nacional de salut (CSUR).

 

 

Equip professional

 

En les diferents àrees de treball existeixen professionals vinculats amb la Unitat que hi tenen una dedicació més àmplia que la resta dels membres de la seua àrea de treball.

 

Coordinador de la Unitat: Dr. Joaquín Rueda Soriano (Servei de Cardiologia).

 

1. Unitat Clínica

Responsables de la consulta clínica i assistència hospitalària:

Dr. Joaquín Rueda Soriano i Dr. Francisco Buendía.

Consulta de Transició: Dra. Beatriz Insa, Dr. José Miguel Saezy i Dr. Joaquín Rueda Soriano.

 

2. Unitat d'Imatge

Responsable: Dra. Ana Osa.

Ecocardiografia: Dra. Ana Osa, Dr. Francisco Buendía, Dr. Jaime Agüero i Dra. María Rodríguez.

TC i RM cardíaca: Dra. Pilar Calvillo i Dr. Carles Fonfría.

 

3. Unitat d'Hemodinàmica

Responsable: Dr. Luis M. Andrés.

 

4. Unitat d'Arrítmies

Responsable: Dr. Óscar Cano

 

5. Estudis funcionals cardiorespiratoris

Responsable: Dr. Luis Compte

 

6. Servei de Cirurgia Cardíaca

Responsables:

Cirurgia: Dr. Félix Serrano, Dr. Francisco Valera i Dr. Alejandro Vázquez.

Perfusionista: Verónica Monfort.

 

7. Servei d'Anestèsia

Responsable: Dra. Azucena Pajares.

 

8. Unitat de Cures Intensiva

Responsable: Dr. Ricardo Gimeno.

 

9. Servei de Rehabilitació

Responsable: Dra. Isabel Vázquez.

 

 

Estructura i coordinació

 

La Unitat de Cardiopaties Congènites de l'Adult de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe funciona des d'abril de 2008. Està inclosa en l'Àrea de Malalties Cardiovasculars i integrada en el Servei de Cardiologia. Està situada en un entorn mèdic d'adults i té un caràcter multidisciplinari.

 

 

 

Esquema procesos asistenciales