Àrea d'Atenció a la Ciutadania

Vista en altura de la recepción de Consultas Externas del Hospital La Fe

 

L'Àrea d'Atenció a la Ciutadania del Departament de Salut València la Fe comprén diferents unitats, centrades principalment a millorar el pas de cada pacient per l'hospital i millorar-ne l'estada.

 

Aquestes unitats són el Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP), centraleta, humanització i experiència de pacient, relacions institucionals, associacions de pacients i voluntariat, i biblioteca de persones usuàries.