Avís Legal

 

Titularitat

EL present avís legal regula l'accés, navegació i ús del portal webhttp://www.hospital-lafe.comd'ara en avant "el Portal", la titularitat del qual correspon al Departament de Salut València La Fe amb CIF S4611001A, domicili en Hospital Universitari i Politècnic La Fe, avinguda Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València. Telèfon 961244000

 

 

Actualització de la informació i continguts

La informació que apareix en el Portal és la vigent en la data de l'última actualització.

 

L'Hospital Universitari i Politècnic La Fe (d'ara en avant Hospital La Fe) es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest Portal, i podrà limitar o no permetre l'accés als seus continguts.

En cas de detectar algun error en el Portal preguem que es notifique a través de l'adreça de correu electrònic premsa_lafe@gva.es.

 

 

Accessibilitat

Un dels objectius marcats per l'Hospital La Fe per a l'estil i comunicació d'aquest Portal és aconseguir la universalització de la comunicació, arribar a tots els ciutadans, evitar l'exclusió i promoure l'accessibilitat. En definitiva, que totes les persones puguen navegar per les pàgines d'aquest Portal sense trobar dificultats d'accés.

Per a aconseguir aquest propòsit, el Portal de l'Hospital La Fe, s'ha treballat en la línia d'adaptar totes les pàgines del Portal a les recomanacions sobre el compliment de les Pautes d'Accessibilitat establides pel W3C (Consorci de la World Wide Web), i més concretament a l'estàndard AA.

Volem aconseguir: l'accés universal, diferents tipus d'usuari, presentar continguts clars i ben estructurats, la navegació i experiència d'usuari òptimes.

El nostre treball i el nostre esforç van encaminats a continuar millorant el Portal de forma contínua, i és per això que esperem la seua comprensió i  col·laboració i els convidem a ajudar-nos a millorar aquest lloc web mitjançant l'enviament dels seus comentaris i suggeriments.

 

 

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació del Portal suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, les condicions i els termes d'ús que hi conté. L'Hospital La Fe realitza els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjudicis que es puguen ocasionar durant aquesta.

En tot cas, l'Hospital La Fe no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol naturalesa, que es puguen ocasionar als usuaris per la utilització de navegadors i versions incompatibles amb els llenguatges, formats, i tecnologies del portal.

 

 

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest Portal, el seu disseny i els seus continguts, són titularitat de l'Hospital La Fe, llevat d'expressa identificació d'una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectual. Les fotografies del Portal o de la Galeria d'Imatges poden ser utilitzades amb finalitats docents o de mitjans de comunicació social, citant que procedixen de l'Hospital La Fe de València i el seu ús no siga amb fins comercials ni lucratius.


L'Hospital La Fe es reserva la possibilitat d'exercir les accions legals que pertoquen contra les persones usuàries que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual.

 

 

Enllaços externs

El portal podrà incloure hipervincles a altres pàgines web o recursos gestionats per terceres parts que no siguen de l'Hospital La Fe, inclosos anunciants. L'Hospital La Fe no ha revisat totes les pàgines web externes vinculades a aquest portal i no es fa responsable del contingut o veracitat dels continguts externs ni de la seua disponibilitat; ni aprova ni es responsabilitza, de forma directa o indirecta, de les pràctiques de privacitat o del contingut d'aquestes pàgines web, incloent-hi (sense restriccions) qualsevol publicitat, producte o altres materials o serveis disponibles en aquestes webs externes ni en les seues pàgines o recursos.

Tampoc ens responsabilitzem per danys, pèrdues o infraccions causats, o presumptament causats, per l'ús, o en relació amb l'ús o dependents d'aquest contingut, béns o serveis disponibles en aquestes pàgines web o recursos externs.

 

 

Privacitat i galetes

L'accés al Portal de l'Hospital La Fe es realitza de forma anònima i no implica tractament de dades personals ni la utilització de galetes.

 

 

Exempció de responsabilitat

L'Hospital La Fe no serà responsable de falta de disponibilitat del Portal en un moment determinat, siga per causes tècniques, tasques de manteniment del sistema, interferències, interrupcions dels subministradors del servei Internet o per qualsevol altra causa o fallades que es produïren en l'accés, funcionament i operativitat, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d'aquest per causes alienes a l'Hospital La Fe.

La informació del Portal es presenta de manera merament orientativa o divulgativa i en cap moment serà considerada vinculant. En concret, l'Hospital La Fe recomana que les informacions i continguts relacionats amb la salut siguen utilitzades sempre sota assessorament mèdic professional.

L'Hospital La Fe exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Portal, a la defraudació de la utilitat que les persones usuàries hagen pogut atribuir-li, a la seua fal·libilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines del Portal o a aquelles plataformes des de les quals es presta el servei.

L'Hospital La Fe no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguen produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

L'Hospital La Fe exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguen deure a la presència de virus o a la presència d'altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de les persones usuàries.

L'Hospital La Fe no garanteix que el contingut del Portal estiga actualitzat, siga complet i exacte o que el contingut no continga defectes, errors o virus. En cap cas l'Hospital La Fe serà responsable de la producció de qualsevol tipus de dany que les persones usuàries o terceres persones puguen ocasionar en el Portal.

L'Hospital La Fe no es fa responsable de les aportacions, opinions, judicis, comentaris o continguts que puguen aportar els seus col·laboradors, clients o persones usuàries a través de qualsevol dels mecanismes posats a disposició, com a títol il·lustratiu xarxes socials, que infringisquen la normativa vigent o lesionen drets de tercers, ni comparteix necessàriament les opinions i continguts aportats pels seus col·laboradors, clients o persones usuàries. La responsabilitat legal correspondrà al col·laborador, client o persona usuària que realitze la infracció.

L'Hospital La Fe exclou amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguen deure a l'accés al Portal per persones no autoritzades, al coneixement que puguen tindre tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que les persones usuàries fan de la Web; a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

 

 

Llei aplicable i jurisdicció

El present avís legal es regeix per la legislació espanyola. Llevat que la llei que siga aplicable dispose obligatòriament una cosa diferent, les parts acorden sotmetre's als jutjats i tribunals de València amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

 

 

 

Gràcies per visitar-nos.