Unitat de Treball Social Hospitalària (UTSH)

El Treball Social Sanitari pretén millorar la salut de les persones des d'un enfocament integral, abordant la problemàtica de la pèrdua de salut des d'una perspectiva psicosocial.

 

La Unitat de Treball Social Hospitalària de l'Hospital La Fe està formada per 13 treballadors/treballadores socials, una  ATS adscrita a la Unitat d'Hospitalització a Domicili i un administratiu. Aquesta unitat és l'encarregada de:

 

· Valorar, diagnosticar i tractar la problemàtica social, que sorgeix al voltant de la persona malalta i la seua família.

 

· Mitjançant el diagnòstic social sanitari, identificar les situacions de risc social que afecten el pacient i el seu entorn familiar i que incideixen en la seua salut.

 

· Establir la coordinació entre els centres i serveis de l'àmbit sanitari, social, jurídic i educatiu.

 

· Ser professional d'enllaç entre el pacient i l'equip sanitari.

 

· Facilitar i coordinar l'accés als recursos sociosanitaris.

 

Des de la Unitat de Treball Social Sanitari es dona prioritat:

 • A les famílies en situacions més vulnerables, que s'enfronten a patologies de caràcter crònic.
 • patologies greus, que provoquen un fort impacte en la vida familiar.
   
 • A situacions de risc social, tant en menors com en adults.
   
 • famílies desplaçades del seu medi habitual.
   
 • No és necessari tindre dificultats socials greus o presentar una situació econòmica precària per a rebre suport.

 

La funció principal del treballador/treballadora social sanitària és potenciar els recursos personals i socials per a donar resposta als desajustaments i desequilibris vitals, causats per la malaltia. Atenen pacients i famílies que requereixen intervenció social en  les àrees de l'hospital:

 • Servei d'Urgències
 • Consultes Externes
 • Pacients ingressats en l'Àrea d'Hospitalització