Cartera d'Especialitats

Cartera de Servicis d'Atenció Especialitzada

 

L'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València disposa d'una àmplia cartera de servicis que inclou totes las especialitats mèdiques i quirúrgiques que s'oferixen actualment en la sanitat pública espanyola.

 

 

 

 

ÀREES, SERVICIS I UNITATS

ADULTS

XIQUETS

Àrea de Anestèsia, Reanimació i Bloc Quirúrgic

Pàgina web  

Anestèsia

*

*

Reanimació

*

 

Vigilància intensiva pediàtrics

 

*

  Unitat del Dolor Crònic

*

*

     

Àrea de l'Aparell Locomotor

   

Rehabilitació

*

*

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

*

*

     

Àrea d'Atenció Domiciliària i Telemedicina

 

 

Unitat d'Hospitalització Domiciliària

*

*

Unitat de Telemedicina

 

*

*

 

 

 

Àrea de Diagnòstic Biomèdic

   

Anàlisis Clíniques

*

*

    Unitat de Biologia Molecular

 Més informació *

Unitat de Metabolopaties 

*

*

Anatomia Patològica

*

*

Microbiologia i Parasitologia

*

*

Unitat de Genètica Humana

*

*

     

Àrea Hospitals de Dia

   

  Hospital de Dia Adults

*

 

  Hospital de Dia Pediàtric

 

*

Hospital de Dia de Obstetrícia

 

*

 

     

Àrea de la Imatge Mèdica 

Pàgina web

 

Radiologia

*

*

Radiologia intervencionista

*

*

Medicina nuclear

*

*

Protecció radiològica

*

*

 

 

 

Àrea de Malalties Cardiovasculars

 

 

Angiologia i Cirurgia Vascular

*

Pàgina web

*

Cirurgia Cardíaca

*

Pàgina web

*

Cardiologia

*

*

Hemodinàmica

*

*

Electrofisiologia

*

*

Ecocardiografia

 

*

*

    Cardiopaties Congènites Adult

   

Àrea de Malalties Digestives

 

 

Medicina Digestiva

*

*

Hepatologia

*

*

Gastroenterologia

*

*

  Proves funcionals

*

*

Malaltia inflamatòria intestinal

Pàgina web  

Endoscòpies i tècniques

*

*

Cirurgia Aparell Digestiu

*

*

Cirurgia Hepatobiliopancreàtica

*

Pàgina web

*

Cirurgia de Paret Abdominal

*

*

Coloproctologia

 

*

*

Àrea de la Dona

 

 

Obstetrícia i Ginecologia

*

 

            Reproducció

*

 

Unitat de Mama

 

*

 

            Urgències de Obstetrícia i Ginecologia *  

 

 

 

Àrea de Malalties de la Pell

 

 

Dermatologia

*

*

Cirurgia Plàstica

 

*

*

                         Unitat de Cremats * *
     

Àrea de Malalties Respiratòries 

 

 

Cirurgia Toràcica

     Unitat de Trasplantament Pulmonar

*

*

Pneumologia

*

*

Endoscòpies i tècniques

*

*

Proves funcionals

 

*

*

     
Àrea de les Malalties Reumatològiques, Endocrinològiques i Al·lèrgiques Pàgina web *

Reumatologia

* *

Endocrinologia i Nutrició 

* *

Unitat de Cirugia Endocrinometabòlica

* *

Al·lergologia

*

 

*

Pàgina web

     

Àrea de les Malaties del Xiquet 

 

 

Pediatria i les seues especialitats

 

*

Unitat de Nutrició i Metabolopaties

 

*

Pàgina web

 

Cirurgia Pediàtrica

 

*

Neonatologia

 

 

*

Més informació

            Urgències Pediàtriques    

 

 

 

Àrea Mèdica

   

Medicina Interna

*

 

 Unitat de Malalties Infeccioses

*

*

Unitat Mèdica de Curta Estada i Assistència Sociosanitària

*

 
     

Àrea del Medicament

   

Servici de Farmàcia

*

Pàgina web

*

     

Àrea de Medicina Intensiva

   

Medicina Intensiva

*

 

Àrea de Cap i Coll 

   

Cirurgia Maxil·lofacial

*

*

Odontologia

*

*

Otorinolaringologia

*

*

Oftalmologia

Unitat Tumors Intraoculars Adult

Unitat Tumors Orbitaris Adult

*

*

 

 

 

Àrea de Neurociències 

   

Neurocirurgia

*

Pàgina web

*

Neurofisiologia

*

*

Neurologia

*

*

 

 

 

Àrea Oncologia i Hematologia 

 

 

Oncologia mèdica

*

*

Unitat Consell Genètic en Càncer

Pàgina web

*

Oncologia Radioteràpica

*

*

Radioteràpia

*

*

Braquiteràpia

*

*

Hematologia i Hemoteràpia

*

Pàgina web

 

*

Hematologia Oncològica

*

*

Hemostàsia i Trombosi

*

*

Banc de Sang

*

*

Diagnòstic Hematològic

 

*

*

 

 

 

Àrea del Renyó i Vies Urinàries 

 

 

Nefrologia

*

*

Diàlisi

*

*

Urologia

Pàgina web

*

Litotrícia

*

*

Urodinàmica

 

*

 

 

 

 

Àrea de Salut Mental 

Pàgina web  

Psiquiatria

*

*

Psicologia Clínica

*

*

Trastorns de Conducta Alimentària

*

*

Teràpia Ocupacional

*

*

Psiquiatria Ambulatòria

*

*

Àrea d'Urgències 

   

Urgències de l'Adult

*

 

Observació d'Urgències

*

 

   Unitat de Tècniques Mèdiques (UTM) 

   

Servicis

   

Medicina preventiva i Salut Pública

*

*

Medicina del Treball-

Prevenció de Riscos  Laborals

*

 

 

 

Altes unitats i servicis 

 

Àrea de docència

Àrea d'investigació

Assessoria jurídica

Biblioteca científica

Biblioteca de pacients i usuaris

Coordinació de trasplantaments

Gestió econòmica

Servici d'atenció i informació al pacient (SAIP)

Servici d'infraestructures

Servici de personal

Servici de sistemes d'informació

Servici de gestió econòmica

Unitat de qualitat

Unitat de comunicació

Unitat de documentació clínica i admissió

Unitat funcional de qualitat i seguretat del pacient

Unitat pedagògica hospitalària (UPH)

Unitat de relacions institucionals

Unitat de treball social