Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto

Les cardiopaties congènites (CC) de l'adult s'han convertit en una nova subespecialitat cardiovascular. Milers de xiquets i xiquetes amb cardiopatia congènita sobreviuen ara fins a la vida adulta, però amb importants seqüeles i complicacions que necessiten una atenció especialitzada durant tota la seua vida.

 

 

La necessitat d'unitats especialitzades en centres terciaris, estratègicament triats, i l'establiment de plans estructurals per a la transició de l'assistència des de l'edat pediàtrica fins a l'edat adulta, va portar a la creació de les unitats de cardiopaties congènites de l'adult (UCCA).

 

 

Les raons fonamentals que justifiquen la creació d'aquestes unitats es resumeixen en:

 

 

1. Alta prevalença: 250 casos per 100.000 habitants, la qual cosa representa una població de 12.500 pacients potencials a la Comunitat Valenciana.

 

2. Creixent demanda assistencial pel gran increment del nombre de pacients amb cardiopaties congènites que arribaran a l'edat adulta durant les pròximes dècades.

 

3. Complexitat: la fisiologia de moltes CC prèviament reparades o pal•liades pot ser difícil de comprendre per al cardiòleg sense formació específica en cardiologia pediàtrica.

 

4. Proporcionar la continuïtat de cures de la població pediàtrica amb CC i, fonamentalment, l'adequada atenció en l'adolescència, amb programes de transició específics. Una òptima transició d'aquests pacients ha d'atendre's per equips multidisciplinaris amb suport psicològic i educacional.