Informació general sobre protecció de dades personals

Responsable dels tractaments

 

Departament de Salut València La Fe.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

Avinguda de Fernando Abril Martorell núm. 106, València.

 

CONSELLERIA DE SANITAT 

Carrer Misser Mascó, 31-33, 46010 València.

 

 

Delegat o delegada de protecció de dades de la Generalitat Valenciana

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València.

Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es.

 

 

Drets de les persones interessades


Les persones afectades i interessades en aquests tractaments de dades personals tenen dret a sol·licitar l'accés, rectificació o supressió d'aquestes, la limitació del tractament o a oposar-se, per mitjà d'escrit amb la seua identificació, i l'exposició de drets i motius.

 

Així mateix, en el cas que la legitimació al tractament provinga del consentiment de la persona interessada, aquesta pot retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment davant el mateix òrgan.

 

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en què haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet.

 

En cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

 

Podrà dirigir l'escrit al responsable del tractament o al delegat de protecció de dades abans mencionats.

 

Podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica en seu electrònica o presentant-se en els registres d'entrada corresponents.


Si les persones interessades entenen que no han sigut satisfetes en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web: https://www.aepd.es/