Unitat de Cremats

La Unitat de Cremats és una àrea assistencial que pertany a l'Àrea de la Pell i Cirurgia Plàstica, de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

L'any 2008 va ser acreditada com a Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut (CSUR).

Es tracta d'un dispositiu assistencial d'alta especialització i complexitat, dotat dels recursos humans i materials necessaris per a l'atenció sanitària del pacient cremat, basada en la millor evidència disponible.

 

Ubicació

 

La Unitat de Cremats està ubicada en la torre B, planta baixa, amb accés directe des de la zona sud per a l'atenció d'Urgències, i des de la zona nord per a accés a Hospitalització i Consultes Externes.

 

Plano Planta Baja Hospital La Fe

 

Plano Unidad de Quemados Hospital La Fe

 

 

 

Cartera de Serveis

  • Cremades de segon o tercer grau > 20% de superfície total .
  • Cremades de segon o tercer grau >10% en majors de 50 anys.
  • Cremades químiques i elèctriques.
  • Cremades en zones crítiques.
  • Cremades amb lesions associades (inhalació de fums, traumatismes…).
  • Cremades en pacients amb riscs associats (diabetis, immunodepressió, cardiopatia…).

A més la cartera de serveis de la Unitat de Cremats de l'Hospital La Fe, inclou:

  • Pacients amb cremades agudes del nostre Departament de Salut que ingressen per Urgències.
  • Patologies que impliquen pèrdua de pell: S. Steven-Johnson, malaltia de Lyell,  Necròlisi Epidèrmica Tòxica (NET).
  • Pacients amb cremades antigues per a tractament de seqüeles.

 

 

Professionals

La Unitat disposa d'un equip multidisciplinari de professionals dedicats al tractament del pacient cremat.

 

 

Presenta dues zones d'Hospitalització, segons la gravetat del pacient:

 

- Hospitalització; cirurgiana plàstica responsable: Dra. M. D. Pérez del Caz

 

- Àrea de Crítics; anestesista responsable: Dra. C. Vivó Benlloch

 

- Supervisora: María del Rosario Hernández  Jiménez

 

 

 

 

 

 

 

 

Telèfons d'interés 

. Àrea d'Hospitalització: 961245762

. Àrea de Crítics: 961245761

. Consulta Externa Cremats: 961245764

 

Informació per a pacients