Unitats de Referencia

L'HOSPITAL LA FE, CENTRE DE REFERÈNCIA

 

Les Unitats de Referència segons el Decret 186/1996, del Govern Valencià pel qual s'aprova el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l'Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sanitat són aquells Servicis o Unitats als que s'asignen funcions amb àmbit d'influència superior al de l'Hospital en la que s'integren, i destaquen per unes activitats assistencials, docents i d'investigació. Les acredita el Conseller de Sanitat, segons el procediment objectiu establit per a l'autorizació de tals servicis. 

 

 

Unitats i servicis de referència de la Comunitat Valenciana de l'Hospital La Fe  (Acreditades per la Conselleria de Sanitat)

 

UNITATS ACREDITADES 2015-2024                                                         RESOLUCIÓ

 

 

1

 

Unitat de cirurgia oncològica abdominopélvica 

13/02/2019

2

 

Unitat de neuro-urologia 

25/05/2024

3

 

Unitat quirúrgica de patologia vertebral complexa i tumors de columna en xiquets 

22/05/2024

4

 

Unitat oncologia mèdica

03/12/2021

5

 

Unitat d'oncologia pediàtrica 

22/10/2021

6  

Unitat consell genètic en càncer 

11/03/2022

7

 

Unitat de reumatologia infantil 

09/11/2022

8  

Unitat d'angioplàstia coronària en l'infart agut de miocardi amb elevació del segment ST 

25/11/2022
9  

Unitat d'errors innats de la immunitat (Immunodeficiències primàries) 

30/03/2023
10  

Unitat d'aïllament d'alt nivell 

30/03/2023
11  
Diagnòstic i tractament de les malalties rares de pediatria i d'adults 
 
05/07/2023
12  

Diagnòsitc i assessorament genètic de malaties rares 

05/07/2023
13  

Laboratori de metabolopaties 

12/07/2023
14  

Distròfies hereditàries de la retina

21/11/2023
15  

Endoscòpies respiratòries d'alta complexitat

21/11/2023
16  

Unitat de tumors neuroendocrins

24/11/2023
17  

Unitat de fibrosi quística infantil

27/11/2023
18  

Unitat de rehabilitació de lesionats medul·lars 

30/11/2023
19   Unitat de cirurgia esòfag-gàstrica oncològica i d'alta complexitat 28/03/2024
20  

Unitat d'hipertensió pulmonar coplexa

26/04/2024
21   Unitat d'ictus 27/05/2024

 

 

Centres, servicis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut acreditades a l'Hospital Universitari  i Politècnic La Fe (Ministeri de Sanitat)

 

Per a l'atenció o realització de patologies o procediments que s'indiquen

Centre, servici o unitat

de referència acreditada

Data de la resolució

1- Trasplantament cardiopulmonar adults

Unitat de Trasplantament Cardiopulmonar

25.06.2009

2- Trasplantament de progenitors hematopoètics al·logènic infantil

Unitat de Trasplantament de Progenitors Hematopoètics

18.02.2010

3 - Epilèpsia refractària

Unitat d'Epilèpsia

28.12.2010

4 - Atàxies i paraplegies hereditàries

Unitat d'Atàxies

28.12.2010

5 - Esclerosi múltiple

Unitat d'Esclerosi

21.12.2012

6 – Neurocirurgia pediàtrica complexa

Unitat Neurocirurgia Pediàtrica

03.04.2013

7 - Atenció a la patologia vascular raquimedul·lar

Unitat Neurocirurgia Pediàtrica

03.04.2013

8 - Malalties metabòliques congènites (designats per adults i xiquets)

Unitat Nutrició i Metabolopaties

09.01.2015

9- Malalties rares que cursen amb trastorns del moviment Unitat de Malalties Rares amb Trastorns del Moviment 23.01.2016
10- Sarcomes en la infància Oncologia Pediàtrica 30.04.2016
11- Malalties Neuromusculars Rares Unitat de Patologia Neuromuscular 30.04.2016
12 - Tumors renals amb afectació vascular

Unitat de Tumors renals amb afectació vascular

25.07.2017
13 - Cirurgia de Trastorns del Moviment
 

Unitat de Cirurgia de Trastorns del Moviment

01.06.2018
14 - Neuroblastoma Infantil
 

Unitat de Neuroblastoma Infantil.

01.06.2018
15 - Sarcomes i altres tumors musculoesquelètics
 
Serv. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 16.12.2018
16 - Cremats crítics Unitat de Grans Cremats 06.11.2019
17 - Tractament d'infeccions osteoarticulars resistents (SÈPSIA) Serv. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 06.11.2019
18 - Assistència integral de l'adult amb cardiopatia congènita Unitat de cardiopatia congènita de l'adult 21.07.2021
19- Trasplantament pulmonar adults Unitat de Trasplantament Pulmonar 20.05.2022
20- Tumores intraoculares del adulto Unitat Tumors Intraoculars Adult 20.05.2022
21 - Tumores orbitarios del adulto Unitat Tumors Orbitaris Adult 20.05.2022

 

 

 

Servicis de la Red Europea de Referència (ERN)

 

· ERN de malalties neuromusculars rares (ERN EURO-NMD)
· ERN de càncer pediàtric (hemato-oncològic) (ERN PaedCan) 
· ERN d'epilèpsies complexes i rares (ERN EpiCARE) 
· ERN d'immunodeficiències i malalties autoinflamatorias i autoimmunes rares (ERN RITA)
 

 

- Veure llistat serveis ERN hospital espanyols 

 

- Més informació