Unitats de Referencia

L'HOSPITAL LA FE, CENTRE DE REFERÈNCIA

 

Les Unitats de Referència segons el Decret 186/1996, del Govern Valencià pel qual s'aprova el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l'Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sanitat són aquells Servicis o Unitats als que s'asignen funcions amb àmbit d'influència superior al de l'Hospital en la que s'integren, i destaquen per unes activitats assistencials, docents i d'investigació. Les acredita el Conseller de Sanitat, segons el procediment objectiu establit per a l'autorizació de tals servicis. 

 

 

Unitats i servicis de referència de la Comunitat Valenciana de l'Hospital La Fe  (Acreditades per la Conselleria de Sanitat)

 

 

 

 

 

 

UNITATS ACREDITADES 2015-2022

RESOLUCIÓ

 

 

 

 

 

 

1

 

UNITAT D'ICTUS

18/02/2015

 

2

 

UNITAT ANGIOPLÀSTIA CORONÀRIA

20/02/2015

 

3

 

UNITAT DE FIBROSI QUÍSTICA INFANTIL

06/11/2017

 

4  

UNITAT DE REHABILITACIÓ DE LESIONATS MEDUL·LARS

31/05/2018  
5   UNITAT DE TUMORS NEUROENDOCRINS 06/09/2018  
6  

UNITAT DE CIRURGIA ONCOLÒGICA ABDOMINOPÉLVICA

13/02/2019  
7  

UNITAT DE NEURO-UROLOGIA

13/03/2019  
8  

UNITAT QUIRÚRGICA DE PATOLOGIA VERTEBRAL COMPLEXA I TUMORS DE COLUMNA EN XIQUETS

29/05/2019  
9   UNITAT ONCOLOGIA MÈDICA 03/12/2021  
10   UNITAT D'ONCOLOGIA PEDIÀTRICA 22/10/2021  
11  

UNITAT CONSELL GENÈTIC EN CÀNCER

 

11/03/2022  

 

 

Centres, servicis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut acreditades a l'Hospital Universitari  i Politècnic La Fe (Ministeri de Sanitat)

 

 

Per a l'atenció o realització de patologies o procediments que s'indiquen

Centre, servici o unitat

de referència acreditada

Data de la resolució

1 - Trasplantament renal infantil

Unitat de Trasplantament Renal Infantil

25.06.2009

2 - Trasplantament pulmonar adults

Unitat de Trasplantament Pulmonar

25.06.2009

3- Trasplantament cardiopulmonar adults

Unitat de Trasplantament Cardiopulmonar

25.06.2009

4- Trasplantament de progenitors hematopoètics al·logènic infantil

Unitat de Trasplantament de Progenitors Hematopoètics

18.02.2010

5 - Epilèpsia refractària

Unitat d'Epilèpsia

28.12.2010

6 - Atàxies i paraplegies hereditàries

Unitat d'Atàxies

28.12.2010

7 - Esclerosi múltiple

Unitat d'Esclerosi

21.12.2012

8 – Neurocirurgia pediàtrica complexa

Unitat Neurocirurgia Pediàtrica

03.04.2013

9 - Atenció a la patologia vascular raquimedul·lar

Unitat Neurocirurgia Pediàtrica

03.04.2013

10 - Malalties metabòliques congènites (designats per adults i xiquets)

Unitat Nutrició i Metabolopaties

09.01.2015

11. Malalties rares que cursen amb trastorns del moviment Unitat de Malalties Rares amb Trastorns del Moviment 23.01.2016
12- Sarcomes en la infància Oncologia Pediàtrica 30.04.2016
13- Malalties Neuromusculars Rares Unitat de Patologia Neuromuscular 30.04.2016
14 - Tumors renals amb afectació vascular

Unitat de Tumors renals amb afectació vascular

25.07.2017
15 - Cirurgia de Trastorns del Moviment
 

Unitat de Cirurgia de Trastorns del Moviment

01.06.2018
16 - Neuroblastoma Infantil
 

Unitat de Neuroblastoma Infantil.

01.06.2018
17 - Sarcomes i altres tumors musculoesquelètics
 
Serv. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 16.12.2018
18 - Cremats crítics Unitat de Grans Cremats 15.11.2019
19 - Tractament d'infeccions osteoarticulars resistents (SÈPSIA) Serv. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 15.11.2019
20 - Assistència integral de l'adult amb cardiopatia congènita Unitat de cardiopatia congènita de l'adult 21.07.2021

 

 

Servicis de la Red Europea de Referència (ERN)

 

· ERN de malalties neuromusculars rares (ERN EURO-NMD)
· ERN de càncer pediàtric (hemato-oncològic) (ERN PaedCan) 
· ERN d'epilèpsies complexes i rares (ERN EpiCARE) 
· ERN d'immunodeficiències i malalties autoinflamatorias i autoimmunes rares (ERN RITA)
 

 

- Veure llistat serveis ERN hospital espanyols 

 

- Més informació