Unitats de Referencia

L'HOSPITAL LA FE, CENTRE DE REFERÈNCIA

 

Les Unitats de Referència segons el Decret 186/1996, del Govern Valencià pel qual s'aprova el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l'Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sanitat són aquells Servicis o Unitats als que s'asignen funcions amb àmbit d'influència superior al de l'Hospital en la que s'integren, i destaquen per unes activitats assistencials, docents i d'investigació. Les acredita el Conseller de Sanitat, segons el procediment objectiu establit per a l'autorizació de tals servicis. 

 

 

Unitats i servicis de referència de la Comunitat Valenciana de l'Hospital La Fe  (Acreditades per la Conselleria de Sanitat)

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATS REFERÈNCIA FINS A 2005

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Genètica i Diagnòstic Prenatal

1987

 

2

 

Coagulopaties Congènites

29/09/1989

 

3

 

Oncohematologia i Trasplantament Medul·la   Òssia

17/12/1990

 

4

 

Cirurgia Artroscòpica

15/02/1991

 

5

 

Estudi i Tractament del Dolor

06/03/1991

 

6

 

Exploracions Digestives i Endoscòpia Terapèutica

21/05/1991

 

7

 

Urodinàmica i Neurologia

02/08/1991

 

8

 

Patologia Hepatobiliopancreàtica i Portal Complexa

22/07/1991

 

9

 

Fibrosi Quística

02/08/1991

 

10

 

Reproducció Humana

07/04/1992

 

11

 

Tumors Musculoesquelètics

09/06/1993

 

12

 

Oxigenoteràpia Domiciliària

02/03/1994

 

13

 

Endocrinologia Pediàtrica

15/03/1994

 

14

 

Assessoria Qualitat Laboratoris Clínics

05/09/1995

 

15

 

Assistència al pacient diabètic

04/03/1997

 

16

 

Protecció Radiológica

24/11/1997

 

17

 

Sèptics de l'Aparell Locomotor

04/02/1998

 

18

 

Neurocirurgia Pediàtrica

04/02/1998

 

19

 

Implants Coclears

05/02/1998

 

20

 

Tractament Quirúrgic de Raquis

24/09/1998

 

21

 

Trastorns Conducta Alimentària

03/04/2000

 

22

 

Metabolopaties Congènites

03/09/2001

 

23

 

Trastorns Bipolars

27/03/2002

 

24

 

Cirurgia Cardíaca

01/03/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATS ACREDITADES 2015-2016

RESOLUCIÓ

 

 

 

 

 

 

1

 

UNITAT D'ICTUS

18/02/2015

 

2

 

UNITAT D'ONCOLOGIA PEDIÀTRICA

18/02/2015

 

3

 

UNITAT ANGIOPLÀSTIA CORONÀRIA

20/02/2015

 

4

 

UNITAT CONSELL GENÈTIC EN CÀNCER

26/03/2015

 

5

 

UNITAT ONCOLOGIA MÈDICA

21/06/2016

 

6

 

UNITAT DE FIBROSI QUÍSTICA INFANTIL

18/09/2017

 

7  

UNITAT DE REHABILITACIÓ DE LESIONATS MEDUL·LARS

31/05/2018  
8   UNITAT DE TUMORS NEUROENDOCRINS 06/09/2018  
9  

UNITAT DE CIRURGIA ONCOLÒGICA ABDOMINOPÉLVICA

13/02/2019  
10  

UNITAT DE NEURO-UROLOGIA

13/03/2019  
         
11  

UNITAT QUIRÚRGICA DE PATOLOGIA VERTEBRAL COMPLEXA I TUMORS DE COLUMNA EN XIQUETS

29/05/2019  

 

 

Centres, servicis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut acreditades a l'Hospital Universitari  i Politècnic La Fe (Ministeri de Sanitat)

 

 

Per a l'atenció o realització de patologies o procediments que s'indiquen

Centre, servici o unitat

de referència acreditada

Data de la resolució

1 - Cremats crítics

Unitat de Grans Cremats

26.12.2008

2 - Trasplantament renal infantil

Unitat de Trasplantament Renal Infantil

25.06.2009

3 - Trasplantament pulmonar adults

Unitat de Trasplantament Pulmonar

25.06.2009

4 - Trasplantament cardiopulmonar adults

Unitat de Trasplantament Cardiopulmonar

25.06.2009

5 - Tractament d'infeccions osteoarticulars resistents (SÈPSIA)

Serv. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

18.02.2010

6 - Trasplantament de progenitors hematopoètics al·logènic infantil

Unitat de Trasplantament de Progenitors Hematopoètics

18.02.2010

7 - Epilèpsia refractària

Unitat d'Epilèpsia

28.12.2010

8 - Atàxies i paraplegies hereditàries

Unitat d'Atàxies

28.12.2010

9 - Esclerosi múltiple

Unitat d'Esclerosi

21.12.2012

10 – Neurocirurgia pediàtrica complexa

Unitat Neurocirurgia Pediàtrica

03.04.2013

11 - Atenció a la patologia vascular raquimedul·lar

Unitat Neurocirurgia Pediàtrica

03.04.2013

12 - Malalties metabòliques congènites (designats per adults i xiquets)

Unitat Nutrició i Metabolopaties

09.01.2015

13. Malalties rares que cursen amb trastorns del moviment Unitat de Malalties Rares amb Trastorns del Moviment 23.01.2016
14- Sarcomes en la infància Oncologia Pediàtrica 30.04.2016
15- Malalties Neuromusculars Rares Unitat de Patologia Neuromuscular 30.04.2016
16 - Tumors renals amb afectació vascular

Unitat de Tumors renals amb afectació vascular

25.07.2017
17 - Assistència integral de l'adult amb cardiopatia congènita Unitat de cardiopatia congènita de l'adult 25.07.2017
18 - Cirurgia de Trastorns del Moviment
 

Unitat de Cirurgia de Trastorns del Moviment

01.06.2018
19 - Neuroblastoma Infantil
 

Unitat de Neuroblastoma Infantil.

01.06.2018
20 - Sarcomes i altres tumors musculoesquelètics
 
Serv. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 16.12.2018

 

 

 

Servicis de la Red Europea de Referència (ERN)

 

  • Unitat de Malalties Neuromusculars Rares 
  • Epilèpsia Refractària (que inclou epilèpsies rares i complexas) 
  • Oncologia Pediàtrica 

 

- Més informació

- Veure  llistat servicis ERN hospitals espanyols