Pacient

Programa de Medicina Peroperatòria

El programa de Medicina Peroperatòria (MPO) inclou les cures personalitzades que ofereix al pacient l'equip de professionals que coordinen les activitats relacionades amb la seua intervenció quirúrgica, abans durant i després d'aquesta.

L'objectiu és fomentar la participació activa del pacient, disminuir les complicacions, accelerar la seua recuperació, millorar el seu pronòstic en termes de qualitat de vida i acompanyar de manera presencial, telefònica i a través del correu electrònic: enfermeria_mpolafe@gva.es

 

Vídeos amb exercicis respiratoris

En aquests vídeos es plantegen una sèrie de senzills exercicis per a pacients per a intentar evitar problemes articulars i minimitzar la pèrdua de força durant el seu ingrés.

 

Els exercicis es divideixen en quatre vídeos:

1. Exercicis de respiració

2. Exercicis de rehabilitació per a pacients enllitats

3. Exercicis de rehabilitació per a pacients en sedestació (asseguts)

4. Exercicis de rehabilitació per a pacients en bipedestació (drets)

 

Realitze'ls sempre que el metge/essa i el terapeuta ho indiquen.

 

Pot realitzar-los diverses vegades al dia, en funció de les seues possibilitats i de manera progressiva fins a fer-los finalment una vegada cada hora.

 

Els exercicis no han de produir-li ni dolor ni fatiga. Si se sent fatigat o amb falta d'aire, pare i descanse.