Unitat Tumors Intraoculars Adult

 

Presentació Unitat de tumors intraoculars de l'adult

Introducció

 

La Unitat de tumors intraoculars de l'adult té com a missió l'assistència a pacients afectats de patologia tumoral intraocular, susceptible de procediments diagnòstics i terapèutics comuns.

 

L'existència d'unitats especialitzades en centres terciaris, estratègicament triats,permet disposar de la infraestructura, xarxa de recursos tècnics i humans que fan possibles tractaments altament especialitzats.

 

La Unitat de tumors intraoculars de l'adult es coordina també amb altres serveis o unitats (Oftalmologia, Oncologia mèdica, Oncologia radioteràpica Protecció radiològica, Anestèsia i reanimació, Anatomia patològica, Radiodiagnòstic, etc.), amb l'objectiu d'oferir una atenció especialitzada, completa i personalitzada. Així mateix, actua de forma integrada amb altres dispositius assistencials (atenció primària, atenció especialitzada ambulatòria, hospitals, etc.) per a garantir la continuïtat assistencial dels nostres pacients.

 

 

 

Unitat de Refèrencia Autonòmica

 

Presta serveis assistencials a la població inclosa en l'àrea de referència del Departament La Fe, així com de tots els departaments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana. El 14 de març de 2018, la Unitat de tumors intraoculars de l'adult va ser designada com a unitat de referència en l'àmbit autonòmic per la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat, tot capacitant-la per al diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb tumors intraoculars de l'adult (Melanoma Uveal) provinents de tota la població valenciana (5.057.353).

 

 

 

Equip professional

 

En les diferents àrees de treball existeixen professionals vinculats amb la unitat que tenen una dedicació més àmplia a la Unitat que la resta dels membres de la seua àrea de treball.

 

 

 

 

Integrants de la unitat

 

  • Servei d'Oftalmologia:

       Facultatius especialistes:

               Dr. Rafael Martínez-Costa Pérez (Coordinador de la unitat)

               Dra. Romana García Gil

               Dr. Anselmo Feliciano Sánchez

 

       Infermeria:

                Marta Costa González

                María Micó Sena

 

 

  • Servei d'Oncologia Radioteràpica:

       Facultatius especialistes:

                Dr. Antonio Conde Moreno

                Dr. Francisco Javier Celada Álvarez

 

       Infermeria:

                Claudio Castro Pagán

 

  • Secció de Radiofísica:

                Dr. José Pérez Calatayud

                Dr. Ignacio Villaescusa Blanco

                Dr. Vicente  Carmona Meseguer

                Dr. José Gimeno Olmos