Unitat Tumors Orbitaris Adult

 

Presentació

La necessitat d'unitats especialitzades en centres terciaris, estratègicament triats, i establir plans estructurals per al tractament de patologies poc prevalents com els tumors orbitaris, va portar a la creació de la Unitat de tumors orbitaris de l'adult.

 

Les raons fonamentals que justifiquen la creació d'aquestes unitats es resumeixen en:

 

1. Patologia poc freqüent: els tumors orbitaris són una patologia poc freqüent. La centralització de la seua atenció millora el seu maneig en ser realitzat per un equip especialitzat, amb formació específica i que realitza un volum de cirurgies que assegura el manteniment de les seues habilitats.

 

 

2. Complexitat: El diagnòstic i maneig quirúrgic dels tumors orbitaris implica, en moltes ocasions, la participació d'unitats col·laboradores altament especialitzades que se situen en hospitals terciaris.

 

3. Formació continuada i innovació en tractaments: la possibilitat d'incloure pacients amb tumors no resecables en assajos clínics que es desenvolupen en el si del nostre hospital, la formació continuada dels professionals implicats i la participació en comités multidisciplinaris assegura la millor qualitat assistencial possible per als pacients afectes de tumors orbitaris de l'adult.

 

 

 

Unitat tumors orbitaris de l'adult

 

En la Unitat de tumors orbitaris de l'adult treballem per crear una unitat de la qual se senten orgullosos els pacients i els seus professionals.

 

En les diferents àrees de treball existeixen professionals vinculats amb la unitat que tenen una dedicació més àmplia a la unitat que la resta dels membres de la seua àrea de treball.

 

Coordinador de la Unitat: dr. Enrique España Gregori (Servei d'Oftalmologia).

 

1 . Unitat Clínica

 

1.1 Responsables de la Cirurgia de tumors orbitaris de l'adult: dr. Enrique España Gregori i dra. Marta Pérez López.

 

Amb formació específica i acreditada en patologia Orbitària, la dra. Marta Pérez i el dr. Enrique España s'encarreguen del maneig clínic, diagnòstic i terapèuticdels tumors orbitaris de l'adult. Són els membres de la Unitat que realitzen la Cirurgia Orbitària en l'Adult.

1.2 Formen part de la Secció de Cirurgia Oculoplàstica / Òrbita i Via Lacrimal amb una activitat clínica més centrada en la cirurgia de les vies lacrimals (dacriocistorinostomia), cirurgia palpebral (tumoral, malposicions palpebrals...) i cirurgia menor palpebral: dra. Maria Ángeles Bort, dr. Juan Davó Cabrera i dr. Juan Aviñó.

 

 

2 Unitat d'imatge

 

Responsable: dr. Joan Carreres

 

 

3. Unitats col·laboradores

 

- Servei de Dermatologia: dr. Rafael Botella, dra. Begoña Escutia

- Servei de Cirurgia Plàstica: dr. Alberto Pérez, dr. Alessandro Thione, dr. Jorge Balaguer

- Servei d'Oncologia: dr. Javier Caballero

- Servei d'Oncologia Radioteràpica: dra. L. Lafarga

- Servei de Cirurgia Maxil·lofacial: dr. Ernesto Bizcarrondo

- Servei d'Otorinolaringologia: dr. Armengot, dr. García-Piñero.

 

 

Estructura de la Unitat

 

La Unitat de tumors orbitaris de l'adult està inclosa en l'àrea de malalties de cap i coll, integrada en el Servei d'Oftalmologia. Està situada en un entorn mèdic d'adults i té un caràcter multidisciplinari.

 

 

Esquema procesos asistenciales