Protocols d'intervenció i òrgans de participació

Protocols d'intervenció

 

L'activitat professional d'aquesta Unitat de Treball Social Hospitalària es guia a través de protocols específics d'intervenció:

 

 

 • Protocol bàsic d'intervenció
 • Protocol d'intervenció davant menors en situació de risc
 • Protocol davant de l’adopció d'un nounat
 • Protocol d'intervenció davant violència de gènere (PDA)
 • Protocol de localització de familiars per èxitus o situació de gravetat
 • Protocol èxitus (sepeli), persones sense mitjans / suport familiar
 • Protocol d'intervenció davant presumptes incapaços
 • Protocol de gestants de risc social
 • Protocol valoració social pretrasplantament i posttransplantament d'òrgans
 • Protocol  valoració  i derivació a Casa Ronald McDonald

 

 

Les treballadores i treballadors socials participen en comissions tècniques dels departaments de salut i altres estructures intersectorials de l'àmbit sanitari i de serveis socials, per a aportar anàlisis i propostes des del Treball Social Sanitari.

 

 

Òrgans de participació

 • Comité de Bioètica Assistencial.
 • Subcomissió de Cadires de Rodes Elèctriques de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 • Comité de Trasplantament Hepàtic adult i infantil.
 • Comissió per a la Sensibilització contra la Violència de Gènere
 • Unitat Multidisciplinària per a l'abordatge de malalties cranioencefàliques en la infància
 • Comité de Dany Cerebral Sobrevingut.
 • Comité de Maltractament Infantil
 • Comissió de Cures Pal·liatives
 • Participació en sessions clíniques (ictus, demències, Psiquiatria, oncologia adults i xiquets, rehabilitació infantil, Unitat Hospitalització Domiciliària, Unitat d’ELA)
 • Reunions d'equips multidisciplinaris
 • Treballs de recerca
 • Jornades, ponències, comunicacions