Unitat Tumors Intraocular Adult

 

Unitat tumors intraoculars de l'adult

La Unitat de tumors intraoculars de l'adult té com a missió l'assistència a pacients afectats de patologia tumoral intraocular, susceptible de procediments diagnòstics i terapèutics comuns.

 

L'existència d'unitats especialitzades en centres terciaris, estratègicament triats,permet disposar de la infraestructura, xarxa de recursos tècnics i humans que fan possibles tractaments altament especialitzats.

 

La Unitat de tumors intraoculars de l'adult es coordina també amb altres serveis o unitats (Oftalmologia, Oncologia mèdica, Oncologia radioteràpica Protecció radiològica, Anestèsia i reanimació, Anatomia patològica, Radiodiagnòstic, etc.), amb l'objectiu d'oferir una atenció especialitzada, completa i personalitzada. Així mateix, actua de forma integrada amb altres dispositius assistencials (atenció primària, atenció especialitzada ambulatòria, hospitals, etc.) per a garantir la continuïtat assistencial dels nostres pacients.