Cartera de serveis

La nostra cartera de serveis inclou l’atenció integral i actualitzada de totes les malalties pròpies de l’especialitat.

 

Procediments assistencials:

 

 • Rinitis i conjuntivitis: estudi protocol·litzat mitjançant proves cutànies. Diagnòstic in vitro per components. Proves d’exposició.

 

 • Asma bronquial: protocol d’estudi al·lergològic. Proves funcionals. Diagnòstic i tractament d’asma greu. Autocures en asma. Protocol per a tractament amb anticossos monoclonals. Aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica. Pneumonitis per hipersensibilitat.

 

 • Al·lèrgia a medicaments: protocols específics per a estudi d’al·lèrgia a diferents grups de medicaments. IgE específica, proves cutànies, test d’activació de basòfils, proves d’exposició, dessensibilització. Tractament de les reaccions agudes. Anàlisi dels registres per al·lèrgia en pacients hospitalitzats. Normes per a pacients.

 

 • Immunoteràpia: protocol·lització de l’administració de vacunes per via subcutània o sublingual. Pautes convencionals, clúster o abreujades.

 

 • Urticària: estudi protocol·litzat de la urticària crònica espontània i induïble. Tractament amb anticossos monoclonals.

 

 • Dermatitis de contacte: estudi mitjançant sèries estàndard i específiques.

 

 • Al·lèrgia alimentària: bateries de proves cutànies amb diversos grups d’aliments. Prick-prick. Epicutànies amb aliments. Detecció d’IgE específica per a aliments i components. Provocació. Dessensibilització. Normes per a pacients amb al·lèrgia a components.

 

 • Al·lèrgia a himenòpters: registre de pacients atesos amb aquesta patologia tractats amb vacunació o sense. Proves cutànies i detecció d’IgE específica. Proves de repicada.

 

 • Anafilaxi: protocol d’estudi per a casos d’anafilaxi en altres serveis del centre i protocol d’actuació en cas d’anafilaxi en el Servei. Ensinistrament autoinjecció d’adrenalina. Normes sobre el seu ús.

 

 • Mastocitosi: protocol d’estudi consensuat amb el Servei d’Hematologia.

 

 • Reaccions d’hipersensibilitat i dessensibilització amb quimioteràpics: protocol consensuat amb les unitats d’Oncologia i Farmacoteràpia.

 

 • Al·lèrgia ocupacional: protocol d’estudi de casos d’al·lèrgia respiratòria o cutània d’origen laboral.

 

 • Angioedema: angioedema bradicinínic, hereditari o adquirit, amb deficiència de C1 o sense. Altres tipus de angioedema. Diagnòstic. Tractament i prevenció de les crisis.