Investigació clínica

El nostre Servei forma part del Grup d’Investigació en Al·lèrgia i Malalties Respiratòries de la Infància, dirigit pel Dr. Ángel Mazón Ramos, responsable de la Secció de Pneumologia i Al·lèrgia Infantil. Aquest grup es va acreditar com a grup emergent de l’IIS La Fe en 2010.

 

Investigación clínica Servicio de Alergia

Les línies d’investigació se centren en el desenvolupament de nous procediments diagnòstics i terapèutics en les malalties al·lèrgiques, i l’aposta per la innovació i el desenvolupament tecnològic. Els estudis s’orienten a les malalties més prevalents i causants del major consum de recursos sanitaris, com l’asma, l’al·lèrgia alimentària, cutània i a medicaments. El grup col·labora amb altres institucions com la Universitat Politècnica de València (UPV), el Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF) i altres centres sanitaris nacionals i internacionals.

 

Des de la creació del grup d’investigació, el Servei d’Al·lèrgia d’adults ha participat en més de 20 estudis observacionals i més de 30 assajos clínics (10% en fase I, 35% en fase II,  45% en fase III  10% en i fase IV), fonamentalment dirigits a immunoteràpia, asma greu i angioedema hereditari.

 

Al seu torn, s’han dut a terme més de 15 projectes propis sobre les patologies més rellevants en al·lèrgia.

 

Com a investigació translacional el Servei participa en el Projecte d’investigació coordinat (BIOGRIAL), finançat per les convocatòries del Fons d’Investigació Sanitària (FIS) de l’Institut de Salut Carles III en relació amb al·lèrgia ambiental i alimentària.

 

Respecte a les accions en innovació, el Servei  ha participat des de l’any 2016 fins a 2019 en un projecte europeu en relació amb al·lèrgia a fàrmacs (COBIOPHAD), finançat per la Comissió Europea (H2020); així com l’elaboració d’un projecte d’investigació també en relació amb al·lèrgia a fàrmacs gràcies a les ajudes per a projectes coordinats UPV – La Fe (INBIO 2019).