Unitat d’Asma Greu (UAG)

Unidad de Asma Grave La Fe

La Unitat d'Asma Greu (UAG) del Servei d'Al·lèrgia està acreditada per la Societat Espanyola d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SEAIC) des del 2019.

 

El seu objectiu és l'atenció integral del pacient amb asma que rep un tractament optimitzat a altes dosis i no s'aconsegueix un bon control de la malaltia.

 

Facultatiu responsable: Dr. Miguel Angel Díaz Palacios

 

 

 

Cartera de serveis Unitat d'Asma Greu

 

Cartera de servicios Unidad de asma grave