Recursos estructurals

El Servei d’Al·lèrgia disposa de tres consultes externes (B-713, B-714, B-715) i una Àrea de Tècniques amb sales diferenciades per a proves cutànies, proves de contacte, proves respiratòries, laboratori, sala d’observació preparada per a tractar reaccions adverses greus.

 

En l’Àrea de Tècniques hi ha també dues consultes addicionals, una sala de reunions i una zona de treball multilloc.