Estades Formatives

ESTADES FORMATIVES EN L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE

 

Estes estades estan dirigides tant a estudiants de grau i postgrau com a residents i especialistes (àmbit nacional o estrangers).


Pot consultar tota la informació a través d'este enllaç:

 

  • Tramitació d'estades formatives

Protocol 

Fitxa sol·licitud 

 

 
  • Tramitació d'estades formatives per a estrangers

Procediment estades formatives estrangers

Informació d'estades formatives

Sol·licitud estades formatives

 

 

 

NOTA IMPORTANT: com es detalla en els punts anteriors els tràmits d'acceptació de l'hospital i de la Comunitat es poden demorar-se entre 2 i 4 mesos pel que es recomana realitzar les sol·licituds amb la suficient antelació.
 
 
 
NO ES TRAMITARAN LES SOL·LICITUDS que es reben en la secretaria de docència durant els períodes que el Ministeri de Sanitat habilite per a remetre la documentació per la impossibilitat d'assegurar que la comissió de docència de l'hospital valore dins del termini i en la forma corresponent les peticions d'estades formatives, adequar i ordenar les estades formatives a la capacitat docent del centre i garantir la qualitat de les estades formatives dels sol·licitants. Així mateix, tampoc s'acceptaran sol·licituds de rotació una vegada haja finalitzat el termini del Ministeri.