Docència en La Fe

DOCÈNCIA EN L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE

 

L'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, pel seu caràcter de referència altament especialitzat, desenvolupa una important activitat docent, en les seues línies de grau, postgrau, formació especialitzada i continuada. Totes les activitats docentes de l'hospital es gestionen i administren a través de l'Àrea de Docència i de l'Escola d'Infermeria La Fe.

 

 

 

En relació amb l'activitat docent de Grau i Postgrau, l'Escuela d'Infermeria La Fe és la que compta amb major nivell d'atracció en la Comunitat Valenciana, i du a terme una formació integral d'alta qualitat en la titulació d'Infermeria.

 

L'Hospital La Fe mantié els dos convenis docents amb la Universitat de València (UV) i amb la Universitat Politècnica de València (UPV). Estos convenis han condicionat el caràcter Universitari i Politècnic del centre. 

 

 

Profesionales sanitarios en un aula de Informática del Hospital La FeL'activitat en formació especialitzada és també molt important. L'Hospital La Fe oferix formació en 48 especialitats en total, incloent especialitats per a biòlegs, farmacèutics, físics i d'infermeria. Este hospital se situa entre els més demandats d'Espanya pels Residents per a realitzar el seu periode de formació especialitzada i cada any es recibixen més de 100 residents de primer any. Així mateix, l'Hospital La Fe recibix, a banda, al voltant de 400 residentes a l'any, procedents d'altres hospitals espanyols i més de 100 estades anuals metges estrangers.

 

Altra activitat formativa, trascendix per la seua importància i impacte, és la formació contínua i continuada, l'objectiu de la qual és el manteniment i renovació dels coneixements dels professionals de la salut del nostre centre y d'altres, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament professional. Per a aquest fi es desenvolupen programes formatius propis i de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES).

 

El repte del futur és seguir identificant les necesitats de formació de tots els professionals per a satisfer-les adequadament i donar millor servici a la societat, a més de seguir sent un referent nacional i internacional en docència, reconegut per la comunitat científica per la seua excel·lència.