Unitat Trasplantament Pulmonar

 

Pacient

El pacient ha d'estar incorporat de manera activa en l'acte mèdic, ha de participar en els problemes mèdics que l'afecten directament, això implica el seu interés en la informació de què ha de disposar.

 

El professional s'ha d'implicar a proporcionar informació i també en la seua formació.

 

El pacient actiu es responsabilitzarà de la seua autocura i col·laborarà amb el professional per a millorar el seu tractament.

 

La Unitat de treball social sanitari l'ajudarà en l'accés a altres recursos sociosanitaris per als diferents aspectes psicosocials que puga necessitar.

 

 

Enllaços a associació de pacients

 

 

Altres enllaços d'interés per a la informació

 

 · Document Recomanacions d'Infermeria a l'alta per a pacientes 

 

· Document de consentiment informat per a la realització de trasplantament pulmonar