Unitat Trasplantament Pulmonar

 

Professionals

El febrer de 1990 es realitzava a l'Hospital Universitari la Fe el primer trasplantament  bipulmonar en un adult i en 1995  es va realitzar el primer infantil. En l'actualitat hem fet més de 870 trasplantaments inclosos els trasplantaments cardiopulmonars i infantils. Podem dir que és un procediment perfectament consolidat, en el qual continuem treballant intensament per a oferir una millora contínua de la seua qualitat.

 

Determinar perfectament el moment de remetre un pacient a la unitat de trasplantament és fonamental per a l'obtenció de bons resultats globals, a causa del mateix temps que requerim estudi, així com el temps que el pacient roman en llista d’espera del donant adequat.

 

Està perfectament establit, en funció de la patologia del pacient, el moment de remetre el pacient a estudi; ens basem en les guies internacionals que es poden consultar:

Weill D, Benden C, Corris P a., et al. A consensus document for the selection of lung transplant candidates: 2014—An update from the Pulmonary Transplantation Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation. J Hear Lung Transplant. 2015;34(1):1-15.

 

 

Disposem un formulari que recull totes les variables clíniques que han d'estar valorades per a la remissió de pacients i que es remeten a resposta de sol·licitud d'avaluació al correu:   utp_lafe@gva.es