Política de Qualitat i Seguretat del Pacient

La Unitat de Medicina Peroperatòria de l'Àrea Clínica d'Anestesiologia, Reanimació i Bloc Quirúrgic de l'Hospital la Fe inicia la seua activitat en 2015 encaminada cap a l'excel·lència en les cures peroperatòries del pacient quirúrgic.

Desenvolupa l'assistència durant el procés peroperatori mitjançant cures mèdiques, amb un enfocament multidisciplinari centrat en el pacient, valorant la seua implicació i participació activa i aplicant estratègies prèviament establides i contrastades, alineades a escala europea i internacional.