Unitat Trasplantament Pulmonar

 

Unitat de Trasplantament Pulmonar

El trasplantament pulmonar es va iniciar a Espanya a l’inici dels anys 90 i és l'única opció terapèutica possible en casos de fallada pulmonar irreversible. És una activitat complexa, que requereix un elevat nivell d'especialització i alta tecnologia.

 

El 20 febrer de 1990 es realitzava a l'HospitalUniversitari i Politècnic La Fe el primer trasplantament de pulmó en un adult i va ser el 1995 quan se’n va realitzar el primer en xiquets. Trenta anys després, el programa de trasplantament pulmonar el tenim plenament consolidat amb més de 860 trasplantaments realitzats.

 

Aquests trenta anys d'experiència han suposat una millora significativa de la qualitat dels trasplantaments pulmonars amb un augment progressiu de la taxa anual de pacients trasplantats pulmonars, que  ens situa per damunt de la taxa mitjana a escala nacional, amb l'èxit afegit d'una millora progressiva de la taxa de supervivència.

 

El trasplantament pulmonar com a procediment d'elevada complexitat és possible gràcies a la dinàmica generalitzada de la totalitat de l'hospital i concretament per la dedicació de les diferents unitats implicades directament:

 

 • Coordinació de Trasplantaments.
 • Servei de Cirurgia Toràcica. Unitat de Trasplantament Pulmonar.
 • Servei de Rehabilitació.
 • Servei d'Anestèsia i Reanimació.
 • Servei de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca.
 • Servei d'Infeccioses.
 • Servei d'Anatomia Patològica.
 • Servei d'Immunologia.
 • Unitat d'estudi de funció respiratòria, Unitat de tècniques de pneumologia.
 • Servei de Farmàcia Hospitalària.
 • Serveis de Pediatria de Pneumologia, Cardiologia, Anestèsia i Intensius.