Enquestes de Satisfacció

Des de l'Hospital Universitari i Politècnic a Fe volem millorar contínuament l'atenció que els prestem. Per a això, les seues opinions, necessitats i expectatives com a pacient i com a persona usuària dels serveis sanitaris que des del nostre Departament de Salut oferim, són el principal indicador de la qualitat assistencial.

 

Gràcies a les Enquestes de Satisfacció, pot expressar la seua experiència amb les atencions i serveis prestats, així com el tracte i la informació rebuda per part del personal sanitari.

        

Amb l'objectiu d'oferir un major nombre d'enquestes, hem digitalitzat el procés de recollida utilitzant noves tecnologies de manera que podrà accedir a aquestes a  través d'un codi QR disponible en la cartelleria habilitada a aquest efecte en totes les àrees susceptibles d'avaluació, així com a través dels vídeos interactius retransmesos en les televisions tant d'hospitalització com de consultes externes. 

 

Gràcies a aquest nou model podrem conéixer la seua opinió sobre com funciona la Unitat o el Servei on vostés o els seus familiars han sigut atesos, difondre les enquestes a un major nombre d'usuaris i usuàries del Departament i determinar, d'una forma més precisa, la satisfacció percebuda amb la prestació sanitària prestada.

 

Així mateix, es poden realitzar anàlisis prospectives, obtindre informació sobre la efectivitat de les accions i/o execució dels plans desenvolupats des de l’Hospital, per a detectar en temps real anormalitats que puguen tindre lloc i poder prendre decisions a curt termini en funció de les incidències que hi haja. 

 

 

Les enquestes són anònimes, per la qual cosa les respostes seran tractades amb total confidencialitat, i només se necessiten 5 minuts per al seu emplenament.

 


Àrees d'avaluació de les enquestes: 

1. Hospitalització

2. Atenció Ambulatòria Especialitzada

3. Urgències

4. Àrea de la Imatge