Unidad Pedagógica Hospitalaria- Escola La Fe

 "Jo aprenc, tu lliges, ell confia, nosaltres ensenyem, vosaltres somrieu i ells curen".

 

Després del desdejuni i la neteja, els "pacients" de l'hospital passen a ser "alumnes" de l'escola. En l'habitació, en l'aula, en el box de trasplantaments, després d'una anàlisi o durant la sessió d'hemodiàlisi, fa olor a llapis i goma d'esborrar, a pinzell i pintura i la motxilla del col•legi creua el corredor de l'hospital tornant als xiquets la seua quotidianitat, l'espai que els és familiar i els connecta amb el futur, el col•legi".


 Qui som?

 

La UNITAT PEDAGÒGICA HOSPITALÀRIA (UPH) és l'Escola dels xiquets i adolescents (3 a 16 anys) que estan hospitalitzats.
La UPH està atesa per 6 mestres a temps complet i dos professores de Secundària (compartides amb l'Hospital Clínic); tots ells funcionaris de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Les hores lectives i el calendari escolar són els establits de manera oficial per als IES i els col·legis d'Educació Infantil i Primària, de la ciutat de València.

 

 

Els nostres objectius: Unitat Pedagògica Hospitalària La Fe UPH

 

Activar i proporcionar, en coordinació amb els centres educatius que escolaritzen l'alumnat hospitalitzat i, si és el cas, amb les i els docents que intervenen en l'àmbit domiciliari, una atenció educativa adequada a les seues necessitats, de manera que es garantisca la continuïtat del seu procés educatiu i es previnga el desfasament escolar que puga derivar-se de la seua situació.

 

 

  •   Afavorir el manteniment de la vinculació de l'alumnat hospitalitzat amb els seus centres de referència, fonamentalment a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.
  •   Establir les vies de comunicació necessàries entre els distints professionals que intervenen en l'atenció a l'alumnat hospitalitzat: personal sanitari, tutor del centre de referència, professors de la unitat pedagògica hospitalària, etc.
  •  Fomentar la utilització del temps lliure en l'hospital, programant activitats tant d'oci i temps lliure com de caràcter formatiu, en coordinació amb altres professionals, entitats o associacions sense ànim de lucre que intervinguen en l'entorn hospitalari.
  •  Contribuir, junt amb el professorat del centre en què es troba escolaritzat l'alumnat hospitalitzat i, si és el cas, amb les i els docents que intervenen en l'àmbit domiciliari, a facilitar la seua incorporació a este una vegada finalitzat el seu període de convalescència.

 

On fem classe:

 

 

 

 

 

L'atenció se centra en la segona planta de l'hospital però s'impartixen classes en qualsevol planta o servici de l'hospital, allà on es trobe un alumne hospitalitzat (fins als 16 anys) tant dins de la seua habitació com en sales d'usos múltiples del servici en què estiga ingressat o en alguna de les dos aules de l'escola.

 

 

 

 

Diàriament treballem amb: Sales E i F, Oncologia, Hematologia, Unitat de Trasplantament Infantil, Hemodiàlisi, Psiquiatria Infantil i Juvenil i Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària. 

Unitat Pedagógica Hospitalària La Fe UPH

 

Aules:

L'escola disposa de dos aules, una entre les torres E i F i una altra dins de la sala d'Oncologia Pediàtrica. L'espai d'estes dos aules és compartit amb les de Cibercaixa. De 9h a 16h el seu ús és estrictament escolar i a partir de les 17h es convertixen en ludoteca atesa per voluntaris.

 

Considerem prioritari millorar la qualitat del temps que els xiquets passen en l'hospital. Per a això es realitzen activitats instructives i lúdiques al mateix temps. A més dels llibres de text, treballem per "projectes" perquè els alumnes puguen eixir de l'hospital havent aprés conceptes nous sobre el tema tractat eixa setmana. Celebrem totes les festes tradicionals, com en qualsevol col·legi d'EIemental i Primària; i organitzem visites i actuacions de persones rellevants per als xiquets: contacontes, mags, personatges coneguts, etc.

 

Aprenem i ens divertim

 

Considerem prioritari millorar la qualitat del temps que els xiquets passen en l'hospital. Per a això es realitzen activitats instructives i lúdiques al mateix temps. A més dels llibres de text, treballem per "projectes" perquè els alumnes puguen eixir de l'hospital i havent aprés conceptes nous sobre el tema tractat aqueixa setmana. Celebrem totes les festes tradicionals, com en qualsevol col·legi d'EI i Primària; i organitzem visites i actuacions de persones rellevants per als xiquets: contacontes, mags, personatges coneguts, etc.

 

 

 

 

 

Contacte:

Unitat Pedagògica Hospitalària La Fe

2n pis, entre torres E i F.

Bulevard Sud, s/n

46026 València

Tel. 96 124 4000 Ext. 411784-411785

correu electrònic 46033176@edu.gva.es