SERVICI D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL PACIENT

 

SERVICI D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL PACIENT (SAIP)
 
Equipo SAIP La FeEl Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) del Departament de Salut València La Fe està a la disposició de tots els usuaris i familiars per a arreplegar qualsevol suggeriment, agraïment o queixa  que no puga ser resolta en el punt on li hagen prestat assistència sanitària. El SAIP estudia i dóna curs a les peticions rebudes amb l'objectiu d'oferir una solució ràpida i satisfactòria.
 
 
 
La seua col·laboració, en este sentit, és molt útil per a conéixer l'opinió que li mereixen els servicis rebuts a fi de poder aplicar, si és el cas, els canvis oportuns i oferir un servici de la millor qualitat possible.
 
La Fe disposa de Punts d'Informació SAIP en tots els seus centres d'Atenció Primària, així com en l'Hospital La Fe.
 
 
 
 

AGRAÏMENTS, SUGGERIMENTS, QUEIXES

 

Poden sol·licitar el model d'escrit de forma presencial en el servici d'admissió de qualsevol centre d'Atenció Primària o en els  punts SAIP d l'Hospital La Fe.

 

 

Mostrador información SAIPTambé poden descarregar els impresos punxant en els següents enllaços que s'indiquen baix. 

 

· Queixa.

· Suggeriment.

· Agraïment.

 

 

 

 

Una vegada omplit podran presentar-lo en qualsevol centre d'Atenció Primària del nostre departament, en els punts SAIP ubicats en l'Hospital La Fe o en qualsevol registre oficial de la Comunitat Valenciana..