Actividades Formativas

SIMULACIÓ QUIRÚRGICA I INTERVENCIONISTA

 

 • Programa de capacitació de cirurgia endoscòpica (CCE)
 • Taller de nucs i sutures en cirurgia general
 • Cursos de sutures endoscòpiques (nivell intermedi)
 • Curs de cirurgia endoscòpica de la Comissió de CCE- Mòdul videofòrum
 • Curs bàsic de boxtrainers
 • Curs bàsic de cirurgia endoscòpica
 • Taller de cirurgia experimental programada

 

SIMULACIÓ CLÍNICA I CURES

 • Reanimació cardiopulmonar a primers intervinents en l'Hospital La Fe
 • Taller de punció lumbar i administració intratecal de medicació a pacients
 • Actualització multidisciplinària en cardiologia i cirurgia cardíaca
 • Taller d'actualització en tècniques d'infermeria: cures i embenat
 • Taller d'actualització en tècniques d'infermeria: cures de l'ostomia
 • Sessió d'Infermeria. Higiene del pacient enllitat
 • Sessió d'Infermeria. Atenció de les ostomies respiratòries

 

SIMULACIÓ CRITICO ADULT

 • Curs de simulació clínica en urgències d'Atenció Primària
 • Curs d'atenció inicial a la síndrome coronària aguda
 • Programa de formació en DESA i RCP instrumentalitzada en l'hospital
 • Actuació clínica en situació de contaminació d'alt risc adult
 • Simulació clínica en el maneig de l'Hioponatremia
 • Maneig del pacient en situació crítica. Treball en equip

 

SIMULACIÓ CRITICOINFANTIL

 • Actualització clínica en situació de contaminació d'alt risc infantil
 • Curs d'anestèsia i reanimació del pacient pediàtric per a infermeria
 • Reanimació cardiopulmonar pediàtrica i neonatal ECO
 • Curs de reanimació cardiopulmonar neonatal avançada
 • Suportventilatori neonatal