Metodología y Áreas Docentes

METODOLOGIA

 

"L'aprenentatge experiencial, més que una ferramenta, és una filosofia d'educació que parteix del principi que les persones aprenen millor quan entren en contacte directe amb les seues pròpies experiències i vivències, és un aprenentatge "fent" que reflexiona sobre el mateix "fer".

 

 

María Begoña Rodes

 

La metodologia es basa en l'ús de simuladors que reprodueix al detall els diferents entorns on es practica l'atenció als pacients i permet un aprenentatge purament pràctic. La seua activitat s'exerceix en cinc àrees amb programes docents diferenciats la finalitat dels quals és la seguretat en els nostres pacients.