Principios del Área de Simulación Clínica

MISSIÓ

 

Incrementar la seguretat dels pacients per mitjà d'un programa de formació dels professionals sanitaris basat en la simulació clínica.

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓ

 

Ser un centre formatiu, capdavanter i innovador de referència nacional i internacional. Participar en el desenvolupament tecnològic en nous sistemes de formació virtuals i reals amb aplicació en l'àmbit de l'assistència sanitària.

 

 

 

 

 

 

 

VALORS

 

- Treballen equip i capacitat de lideratge dels seus components.

 

- Caràcter multidisciplinari, integrant diferents especialitats mèdiques, quirúrgiques i d'infermeria.

 

- Gestió del coneixement, generar-lo i difondre'l entre els professionals i la població de la nostra comunitat.

 

 

- Compromís ètic en les seues activitats a través de l'honestedat, transparència i la generació de confiança entre els grups.

 

- Compromís amb l'optimització de recursos amb el mínim impacte mediambiental.

 

- Els pacients són el centre de la nostra organització, garantim la seua seguretat.