Centraleta

El Servei de Centraleta és la porta d'entrada i eixida telefònica del Departament de la Fe.

 

Centralita La Fe

Està format per un equip d'onze persones que tenen, com a funció principal, ser el pont d'enllaç entre:

 

· Les persones usuàries i els serveis del centre per a atendre les seues necessitats.

 

· Entre professionals i persones usuàries.

 

· Entre professionals del mateix centre.

· Professionals del centre amb professionals d'altres centres.

 

· Enllaç entre serveis especialitzats.

 

Per a un millor servei, l'atenció és continuada: 24 hores, 365 dies a l'any.