Servei d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP)

 

El Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) és la unitat funcional responsable d'atendre, informar i assessorar la ciutadania que utilitza el sistema sanitari públic.

 

 

Foto equipo SAIP La Fe

El SAIP del Departament de Salut de València la Fe està a la disposició de totes les persones usuàries, pacients i familiars, per a la consulta de qualsevol incidència que no puga ser resolta en el punt on li hagen prestat assistència sanitària. El SAIP estudia i cursa les peticions rebudes amb l'objectiu d'oferir una solució ràpida i satisfactòria.

 

La seua col·laboració, en aquest sentit, és molt útil per a conéixer l'opinió que li mereixen els serveis rebuts, amb la finalitat de poder aplicar si escau els canvis oportuns i oferir un servei de la millor qualitat possible.

 

Una de les funcions dels equips SAIP és vetlar pel compliment dels drets i obligacions de cada pacient, facilitant informació i tramitant assumptes competencials, proporcionant la documentació homologada que s'hi requerisca. Per la qual cosa, per a aconseguir els objectius d'eficàcia i eficiència, es presten a més els serveis següents:

 

Mostrador información SAIP

Les persones usuàries tenen a la seua disposició un punt d'atenció i informació al pacient (SAIP) per a l'atenció especialitzada. De la mateixa manera, el Servei d'Atenció i Informació al pacient (SAIP d'Atenció Primària) té un punt d'atenció en el propi Hospital la Fe.

 

 

I també disposen un punt d'atenció i informació al pacient en cadascun dels centres d'atenció primària del Departament de Salut de València la Fe.