Docència i formació continuada

El nostre servei desenvolupa la seua activitat docent en pregrau, postgrau, formació especialitzada i continuada. Les activitats es gestionen a través de l’Àrea de Docència, l’Escola d’Infermeria La Fe i els convenis docents amb la Universitat de València (UV) i amb la Universitat Politècnica de València (UPV).  

 

En l’activitat docent hi ha implicats tots els facultatius/as especialistes, residents de 3r-4t any i personal d’infermeria. Abasta tots els àmbits:

  • Docència pregraduada. Tutelada per dos professors assistencials (Dra. A. Giner i Dr. M. Díaz) i quatre col·laboradors. Hi assisteixen estudiants de tercer curs de Medicina dins de l’assignatura Immunopatologia, i estudiants de sisé curs (pràcticum).
    Assistència d’estudiants d’ADEIT (Biotecnologia i Biologia) en l’àrea de laboratori (Dr. R. López). El Servei d’Al·lèrgia col·labora amb la Universitat Politècnica en la realització de treballs fi de màster relacionats amb la patologia al·lèrgica en diferents graus universitaris relacionats amb les ciències de la salut (psicologia, nutrició…).

 

  • Docència MIR d’al·lergologia. Coordinades per dues tutores de residents (Dra. R. Alamar i Dra. E. Echevarría).

 

  • Docència MIR d’al·lergologia externs (nacionals i internacionals). Rotacions en laboratori d’Immunoal·lèrgia (Dr. R. López).

 

  • Docència MIR d’altres especialitats. Pneumologia, Dermatologia, Medicina del Treball…

 

  • Docència d’infermeria. Capacitació d’estudiants en les tècniques pròpies de l’especialitat.

 

  • Activitats de divulgació. Presència en mitjans de comunicació i xarxes socials.

 

  • Formació continuada. Rotacions formatives per a metges i metgesses d’atenció primària i metges i metgesses al·lergòlegs. 

 

  • Sessions setmanals del Servei (acreditades per l’EVES):

 

Dia setmana/hora

Tipus

Responsable

Dimarts  (8.15-9:00h)

Bibliogràfica:

10 Revistes d’al·lergologia

1 dermatologia

 

Especialista-MIR en torn rotatori

 

Dimecres (8.15-9:00h)

 

 

 

Avaluació de casos clínics

Revisió de procediments

Actualització de treballs d’investigació

 

 

 

Especialista-MIR

 

Divendres (8.15-9:00h

o  13.30-14:45h)

 

Revisions generals

Presentació de resultats

Organització

 

Especialista-MIR

Infermeria

Convidat