Laboratori de Diagnòstic Biològic

Laboratorio de Diagnóstico Hematológico

En els últims anys assistim a un canvi dràstic en la manera de diagnosticar les malalties al·lèrgiques, des de les tradicionals proves cutànies fins al diagnòstic molecular, les quals permeten un diagnòstic més  precís i individualitzat en cada pacient.

 

El nostre servei ofereix les tècniques més avançades de diagnòstic biològic posades a la disposició dels pacients de la Xarxa Hospitalària Pública de la Comunitat Valenciana.

 

Facultatiu responsable: Dr. Ramón López Salgueiro

 

 

 

 

Cartera de serveis del Laboratori de Diagnòstic Biològic

 

Anticossos específics

-

Determinació del nivell d’IgE total: Phadia®250.

 

-

Determinació del nivell d’IgE específica:  Phadia®250. Euroline®inhalantes. Euroline®himenópteros

 

-

Determinació del nivell d'IgG e IgG4 específica: Phadia®250.

 

-

Determinació de patrons de sensibilització a components al·lergògens a través de plataformes multiplexades:  ImmunoCAP ISAC®. ALEX2®.

 

-

Determinació d’anticossos precipitants mitjançant test d’immunodifusió en gel ("precipitinas").

Marcadors d'inflamació al·lèrgica

-

Proteïna catiònica de l’eosinòfil   (ECP).

 

-

Triptasa sèrica.

Test d’activació de basòfils  (TAB)

Elaboració d’extractes al·lergògens diagnòstics

Test d’inhibició d’IgE