Relacions amb Atenció Primària

Un objectiu principal del nostre servei és enfortir la relació amb els equips d’atenció primària del nostre departament. Aquest objectiu implica accions per a agilitar el contacte continuat del metge o metgessa consultor d’al·lèrgia amb els coordinadors/es de cada centre d’atenció primària, establir necessitats i agilitar la informació bilateral, revisar criteris de derivació, establir mínims d’informació en sol·licitud d’interconsulta, promoure la comunicació telemàtica equip d’atenció primària i equip d’especialitats no presencial per a resolució de dubtes, així com establir sessions formatives.

 

En el Servei d’Al·lèrgia tenim establit un metge/essa responsable per a cada centre de salut per a facilitar la resolució de qualsevol qüestió o incidència que puga sorgir, seguint la distribució següent:

 

 

 

 

 

 

 

Personal facultatiu Servei d’Al·lèrgia

 

Centre Salut

Miguel Angel Díaz Palacios

Cap de Servei

Cs Campanar

 

 

C.S. Albal

 

 

C. Aux. Beniparell

 

 

Cs Silla

 

 

 

Ana Giner Valero

Cap de Secció

Cs Miguel Servet

 

 

C. Aux. Azucena

 

 

Cs Alcasser

 

 

C. Aux. Carpesa

 

 

 

Remedios Alamar

Metgessa adjunta

Cs Just Ramirez

 

 

C. Aux. Tendetes

 

 

C. Aux. Borboto

 

 

 

Ramón Almero Ves

Metge adjunt

Cs Juan Xxiii

 

 

Cs. Catarroja

 

 

Cs Massanassa

 

 

 

Ethel Ibáñez Echevarría

Metgessa adjunta

Cs Salvaldor Allende

 

 

C. Aux. Arquictecto Tolsa

 

 

C. Aux. Benifaraig

 

 

 

Amparo Peris Tortajada

Metgessa adjunta

Cs Trinitat

 

 

C. Aux. Bilbao

 

 

C.Aux. Poble Nou