Docència

El Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe participa de la formació dels metges/metgesses residents que tenen rotacions específiques incloses en els seus itineraris formatius a més de la supervisió i tutorització corresponent d'aquells que realitzen guàrdies com a part de la seua formació transversal en el Servei d'Urgències.

 

 

També hi ha metges i metgesses residents procedents d'altres comunitats autònomes i d'altres països que realitzen estades formatives en el Servei d'Urgències.

 

 

Així mateix, participa en la formació dels estudiants de Medicina durant els períodes de pràctiques tutelades, seminaris i ECOES inclosos en els seus plans d'estudis.

 

  

 

Vídeos sobre tècniques i procediments del Servei d'Urgències de l'Hospital La Fe