Què fem?

La nostra activitat se centra en tres pilars fonamentals:

 

  • Assistència sanitària: a tots els/les pacients que demanden atenció urgent les 24 h del dia els 365 dies de l'any i/o són derivats des d'altres nivells assistencials.

 

  • Docència: tant en programes universitaris de pregrau i postgrau com a docència a metges/metgesses i infermers/infermeres interns residents

 

  • Investigació: participant en grups de treball i projectes d'investigació tant a escala de la Comunitat Valenciana com a escala nacional.

 

 

Vídeos dels circuits per a pacients del Servei d'Urgències Hospital La Fe