Memòria d'actividad

El Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe  documenta la seua activitat mitjançant la publicació de la memòria corresponent a l'últim any, sempre d'accés públic en la seua versió resumida, a través de la pàgina web de l'hospital.

 

· Memòria d'activitat del Servei d'Urgèncias 2023

 

· Memòria d'activitat del Servei d'Urgències 2022
 

· Memòria d'activitat del Servei d'Urgències 2021