Incorporació de nous residents

 INCORPORACIÓ DE NOUS RESIDENTS:

  

En aquest apartat els Metges Interns Residents que s'incorporen, poden trobar la informació necessària prèvia a l'inici de la seua formació especialitzada en l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe i consultar el Programa d'Acollida i Recepció de Residents, així com la documentació requerida per a la formalització del contracte laboral.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ PRÒRROGA D'INCORPORACIÓ

 

 

Per a la signatura de contracte M.I.R, s'ha de disposar de NIE o DNI. En cas contrari, s'ha de sol·licitar la pròrroga d'incorporació, pot trobar tota la informació en el següent enllaç de la pàgina web de l'Ministeri de Sanitat: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/home.htm

 

 

DOCUMENTS D'UTILITAT PER ALS NOUS RESIDENTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE