Registre Activitats de Tractament de Dades Personals

 

El departament de Salut València La Fe, com a entitat pública, té l'obligació de crear un registre amb les activitats de tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades.

 

La llista que es mostra correspon a les activitats de tractament de dades de caràcter personal dutes a terme en aquest departament. No s'hi inclouen les activitats de tractament efectuades per les entitats concessionàries o altres organismes autònoms dependents ni les efectuats per part de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

Relació d'activitats de tractament (RAT):

 1. GESTIÓ DE PACIENTS. TRACTAMENT DE LA SALUT
 2. INVESTIGACIÓ CLÍNICA, SANITÀRIA I FARMACOLÒGICA
 3. PRESCRIPCIÓ I DISPENSACIÓ FARMACÈUTICA
 4. SERVEIS SOCIALS
 5. ASSESSORIA I DEFENSA JURÍDICA
 6. RECLAMACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
 7. VIDEOVIGILÀNCIA
 8. ACTIVITAT ECONÒMICA I GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 9. CONTRACTACIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL
 10. AGENDES, CONTACTES, TERCERS
 11. PREVENCIÓ RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT
 12. DOCÈNCIA
 13. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

 

 

Descàrrega documente amb detalls 

 

Més informació en: http://www.san.gva.es/web/comunicacion/rat