La Fe

Servicio de Reumatología

Enfermedad de Behçet

La Malaltia de Behçet és una vasculitis (inflamació dels vasos sanguinis) que pot afectar a quasi qualsevol part de l'organisme.

Aquesta patologia pot causar úlceres en la boca en forma de nafres doloroses, úlceres genitals i inflamació ocular. També pot causar diversos tipus de lesions en la pell, inflamació de les articulacions (artritis), inflamació intestinal amb diarrea i inflamació del sistema nerviós, tant central (cervell, cerebel, tronc cerebral, medul·la espinal, meninges) com dels nervis perifèrics (braços i cames). Aquestes lesions són el resultat de la inflamació d'artèries i venes.

La malaltia de Behçet té una incidència molt baixa i pot aparéixer a qualsevol edat, encara que sol començar en pacients entre els 20 i 40 anys. No existeix causa coneguda de la malaltia. Es creu que apareix en persones genèticament predisposades que es veuen exposades a algun agent extern, probablement un bacteri. Els i les pacients amb aquesta malaltia solen tindre defectes en el sistema immunològic.

L'evolució de la malaltia de Behçet sol ser intermitent, amb períodes de remissió (falta d'activitat de la malaltia) i d'exacerbació (períodes d'activitat), amb una tendència progressiva cap a la remissió.