La Fe

Servicio de Reumatología

Esclerosis Sistémica

Esclerosi sistèmica

L'esclerosi sistèmica és una malaltia crònica que afecta a múltiples òrgans, com la pell, els pulmons, el renyó, el cor o l'aparell digestiu. En aquesta malaltia la pell s'esclerosa (es fa dura i rígida i es torna incapaç de pessigar), per un excés d'acumulació de fibres de col·lagen. Aquest depòsit de fibres de col·lagen pot ocórrer en altres òrgans, dificultant la funció d'aquests.

L'esclerosi sistèmica és una malaltia estranya que afecta a 1 de cada 50.000 persones. Pot aparéixer a qualsevol edat, encara que és més freqüent en dones de mitjana edat. En la majoria dels casos no existeix una causa coneguda, si bé, és ben sabut que la seua incidència augmenta en grups de persones exposats a determinats productes tòxics.

Encara que la malaltia es denomina sistèmica (això vol dir que afecta a múltiples òrgans), no en tots/as els i les pacients tenen afectats els òrgans interns. En moltes ocasions l'única cosa que s'afecta és la pell, i per tant la gravetat de la malaltia és menor. El curs de la malaltia és crònic. Quan s'afecten altres òrgans, els i les pacients poden presentar entre altres símptomes, dificultat per a engolir, falta d'aire, o úlceres recurrents en els dits de les mans.

Existeixen factors que poden empitjorar les lesions de les xicotetes artèries digitals i causar úlceres i greus lesions per falta de reg sanguini en els dits. Entre els factors que han d'evitar-se estan el tabac, l'excessiu estrés, l'exposició al fred, vibracions repetitives i alguns fàrmacs.

El grau de gravetat en cada pacient és variable. L'esclerosi sistèmica pot tindre un curs molt ràpid, amb complicacions greus en mesos, o per contra, ser una malaltia lenta i que únicament produirà un enduriment de la pell dels dits al llarg dels anys, sense cap complicació.

El Servei de Reumatologia realitza un estudi detallat d'aquells òrgans que poden estar afectats i un seguiment de cara a poder detectar possibles complicacions. En el moment actual la malaltia no té cura, encara que sí que existeixen tractaments dirigits a millorar els símptomes i la qualitat de vida dels i les pacients.