La Fe

Servicio de Reumatología

Síndrome de Sjögren

La Síndrome de Sjögren és una malaltia autoinmune, crònica, inflamatòria que es caracteritza per infiltració de les glàndules exocrinas per limfòcits i cèl·lules plasmàtiques.

La malaltia afecta de manera predominant a dones postmenopáusiques amb una taxa d'incidència de 5 casos per 100.000 habitants, per tant, es tracta d'una malaltia freqüent.

Els principals símptomes estan relacionats amb la destrucció de les glàndules i la sequedat de les mucoses. Els símptomes típics són la disminució de la secreció lacrimal, la sequedat oral per disminució de la secreció de saliva i la sequedat vaginal.

Encara que són aqueixos els símptomes predominants es pot afectar tot el sistema de glàndules exocrinas. La malaltia pot presentar-se en el context d'una altra malaltia autoinmune com per exemple l'artritis reumatoide, denominant-se en aquest cas Síndrome de Sjögren secundari.

La forma lleu amb afectació de mucoses és la més freqüent, però existeixen patrons més greus i actius que es manifesten per l'afectació extraglandular, fora de les glàndules oculars i bucals, i que presenten un pitjor pronòstic.