La Fe

Servicio de Reumatología

Sarcoidosis

Sarcoidosi

La Sarcoidosi és una patologia sistèmica d'origen desconegut. Es tracta d'una malaltia que es caracteritza per la presència de granulomes (formacions nodulillares de caràcter inflamatori).

Les seues manifestacions clíniques solen aparéixer entre els deu i els quaranta anys i pot afectar qualsevol òrgan, sent sovint els pulmons i els ganglis limfàtics els més afectats. En cas d'afectació pulmonar, els pacients solen presentar dificultat per a respirar, tos o dolor toràcic.

L'afectació cutània també és freqüent, sobretot com a manifestació inicial, apareixent tumefacció en turmells al costat de nòduls o plaques eritematoses en la pell de les cames (eritema *nodoso). A vegades poden associar-se a aquest eritema nodòs quadres d'artràlgies o artritis en grans articulacions (muscles, nines, genoll, turmells).

En altres ocasions pot afectar-se l'ull, inflamant-se la úvea (capa mitjana de l'ull situada entre l'escleròtica i la retina) el que es denomina com uveítis. Aquesta uveítis pot ser greu i tindre importants conseqüències si no es tracta adequadament.

El diagnòstic es basa en troballes clíniques-radiogràfiques i la demostració mitjançant biòpsia dels granulomes. El tractament es realitza utilitzant corticoesteroides com la prednisona i uns altres inmunosupressors.