Drets ARCO

El procediment d'atenció drets ARC pretén que les persones interessades puguen exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament, dret a l'oblit i portabilitat de les seues dades de caràcter personal davant l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe.

 

La sol·licitud ha de presentar-se per la pròpia persona afectada, prèvia acreditació de la seua identitat, excepte el cas que la persona interessada siga incapaç o menor d'edat i, en aquest cas, s'admet que els seus drets siguen exercitats per un representant legal, sempre que s'acredite tal representació.

 

Descarregar modelo sol·licitud  

 

Una vegada emplenat es pot presentar en qualsevol punt SAIP de la Fe, en les formes previstes en aquesta pàgina web o qualsevol registre oficial de la Comunitat Valenciana.