Pla de xoc

Implica derivar operacions a centres privats-concertats (col·laboradors del Pla de xoc), d'acord amb la normativa vigent (Decret 97/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'adopten mesures excepcionals per a eliminar llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la C.V.) per a agilitar el ritme de les intervencions quirúrgiques.

 

La derivació es produeix aproximadament i depenent de la prioritat al cap de 90 dies d'estar activat en la llista d'espera.

 

 

Tramitació:

 

A la recepció en el domicili de la inclusió en el pla de xoc, es disposa d'un termini de fins a 45 dies per a la seua acceptació o renúncia. L'elecció de centre sempre serà respectada, excepte quan el centre triat tinga més demora que l'hospital públic que té assignat.

 

Aquesta es tornarà emplenada i signada a:

  • Centre de salut.
  • Admissió Consultes Externes (planta baixa edifici principal) de manera presencial, correu postal i correu electrònic a lista_esperalafe@gva.es.
  • SAIP (planta baixa edifici principal – 9 a 14 h), correu postal i correu electrònic a hlafe_saip@gva.es.